Welkom bij FBBasic

The Urban Mining Company

Over ons

FBBasic richt zich op de herwinning van grondstoffen. Dat doen wij door lineaire productie- en consumptiesystemen om te buigen naar circulaire systemen, die we vervolgens stap voor stap versterken.
T

Achtergrond

Grondstoffen zijn schaars en worden steeds schaarser, zeker in Europa. Minder grondstoffen van iets gebruiken stelt het onvermijdelijke, het opraken, alleen enigszins uit. Dit vraagt om een andere kijk op grondstofwinning; de herwinning zal de grootste bron moeten worden.

Wie zijn wij?

FBBasic is opgericht door Frans Beckers. FBBasic werkt met een kernteam, maar vooral met een enorm netwerk aan specialisten. Onze mensen hebben veel ervaring en in de afgelopen jaren aan vele circulaire projecten gewerkt, vanuit FBBasic, of vanuit eerdere werkkringen.

Onze missie

Geen waardevolle grondstoffen verloren laten gaan! De huidige recycling is in 98% van de gevallen passief: pas wanneer we het product in onze handen hebben gaan we nadenken over de manier waarop we componenten en grondstoffen kunnen herwinnen. Onze missie is om over te stappen naar actieve recycling: in de ontwerpfase van een product weet je al hoe je na het gebruik de materialen opnieuw kunt inzetten.

Wat wij doen

Ons hoofdthema is de herwinning van grondstoffen. Wij ontwikkelen, begeleiden, operationaliseren en leveren de bijbehorende tech oplossingen. Wij helpen bedrijven, overheden en instellingen om hun lineaire productie- en consumptiesysteem om te bouwen naar een circulair systeem, al dan niet gebaseerd op het concept van Cradle to Cradle®. Het gaat hierbij niet alleen om producerende bedrijven, maar ook facilitaire organisaties, financiële partijen, afvalbedrijven, beleidsmakers en logistieke bedrijven.

Ons team

FBBasic heeft een eigen kernteam, maar werkt vooral met een zeer groot netwerk van ervaren specialisten.

Voordat Frans FBBasic oprichtte, werkte hij 15 jaar in de afvalsector, 5 jaar in de gezondheidssector en 7 jaar bij DSM. Al meer dan 15 jaar richt hij zich op het terugwinnen van grondstoffen door product- en systeeminnovatie

In het kernteam zijn een aantal kennisdomeinen en competenties verenigd. Dat zijn onder andere: grondstoffen, materialen, productontwerp, project- en procesmanagement, supply cycle management, refurbishment/recycling en communicatie. Vanuit dit team wordt regie en redactie gevoerd op een project en worden onze eigen bedrijven ondersteund. Waar nodig worden specialisten uit het directe of bredere netwerk ingeschakeld.

Het netwerk van FBBasic is onuitputtelijk, waardoor we altijd in staat zijn om kennis, ervaring en competentie naar voren te schuiven, maar ook toegang hebben tot de jongste inzichten en ontwikkelingen, zowel bij bedrijven als kennisinstituten. Samenwerken is key in de circulaire economie. Dat doen wij onder andere in de Next Generation Coalition, waar we kennis en ervaring samenbrengen rondom duurzame inzetbaarheid, circulariteit en hernieuwbare energie.

Frans Beckers

Oprichter en eigenaar

Kernteam

Een ijzersterk team

Ons netwerk

Een uitgebreid netwerk van deskundigen

Ons team

FBBasic heeft een eigen kernteam, maar werkt vooral met een zeer groot netwerk van ervaren specialisten

Voordat Frans FBBasic oprichtte, werkte hij 15 jaar in de afvalsector, 5 jaar in de gezondheidssector en 7 jaar bij DSM. Al meer dan 15 jaar richt hij zich op het terugwinnen van grondstoffen door product- en systeeminnovatie

Frans Beckers

Founder and owner

In het kernteam is een aantal kennisdomeinen en competenties verenigd. Dat zijn onder andere: grondstoffen, materialen, productontwerp, project- en procesmanagement, supply cycle management, refurbishment/recycling en communicatie. Vanuit dit team wordt regie en redactie gevoerd op een project en worden onze eigen bedrijven ondersteund. Waar nodig worden specialisten uit het directe of bredere netwerk ingeschakeld.

Kernteam

Een ijzersterk team

Het netwerk van FBBasic is onuitputtelijk, waardoor we altijd in staat zijn om kennis, ervaring en competentie naar voren te schuiven, maar ook toegang hebben tot de jongste inzichten en ontwikkelingen, zowel bij bedrijven als kennisinstituten. Samenwerken is key in de circulaire economie. Dat doen wij onder andere in de Next Generation Coalition, waar we kennis en ervaring samenbrengen rondom duurzame inzetbaarheid, circulariteit en hernieuwbare energie.

Ons netwerk

Een uitgebreid netwerk van deskundigen

Onze services

FBBasic focust zich op de vier onderstaande elementen in een circulair systeem. Waar nodig ondersteunen wij ook op het gebied van business model innocation, marketing & communicatie en change management. Wij ontwikkelen, begeleiden en optimaliseren. Daarnaast operationaliseren we retourlogistiek, recycling en leveren we de ondersteunende tech oplossingen via Cirmar.

k

Product ontwerp

Om componenten of grondstoffen uit een product in een volgende gebruiksfase weer te kunnen inzetten, is een slim ontwerp cruciaal. Producten dienen zodanig ontworpen te worden dat duidelijk is welke gebruiksduur geldt, hoe ze zijn samengesteld, maar ook hoe ze weer op een eenvoudige wijze kunnen worden ontmanteld. Belangrijk is dat er geen kwaliteitsverlies optreedt.
FBBasic begeleidt het productontwerp, uiteindelijk leidend tot C_passport® en waar gewenst ondersteund door certificering.

Retourlogistiek

Bij de opbouw van circulaire systemen is een efficiënte retourlogistiek van cruciaal belang. Hierbij mag geen vermenging met producten en materialen plaatsvinden, die níet ontworpen zijn voor circulaire systemen en dus nog als afval kunnen worden bestempeld. FBBasic werkt samen in een netwerk van facilitaire en logistieke organisaties, waardoor materialen aan de bron kunnen worden verzameld en eventueel ook reeds worden beoordeeld en gesorteerd.

Refurbishment & recycling

Productontwerp en recyclingtechnologieën groeien langzaam naar elkaar toe. Als je in de ontwerpfase reeds weet hoe een product na gebruik zal worden ontmanteld, moet je ook zorgen dat daarvoor de juiste en betaalbare technologie beschikbaar is. FBBasic kent deze bedrijven en technologieën, initieert innovatie op dit gebied en brengt vragen, antwoorden en bedrijven bij elkaar. Waar nodig stapt FBBasic ook zelf in deze operationele activiteiten.

Applicaties

Herwonnen grondstoffen, op specificatie, zullen middels een uniforme nomenclature herkenbaar en beschikbaar voor de markt moeten zijn. Dat vraagt om identificatie, tracking en inzicht in de positieve impact. Via Cirmar faciliteert FBBasic dit door middel van C_passport®, C_bank® en C_dashboard®.

Weetjes

27 april 2021

De dag dat in Nederland ons gebruik van grondstoffen hoger is dan de hoeveelheid die de aarde op kan brengen.

9 Miljard

Monden kunnen worden gevoed als de humuslaag van de aarde wordt hersteld.

1 Maand

Urbanisatie gaat zo snel dat er iedere maand een nieuwe stad van 18 miljoen inwoners kan ontstaan.

1 Vuilniswagen

Aan textiel wordt er verbrand of gestort iedere seconde.

Nieuws

Made for Change, Cirmar doet mee!

Made for Change, Cirmar doet mee!

Triodos Bank besloot duurzame ondernemers die verandering willen realiseren in de spotlight te zetten, waaronder Cirmar. Net als 350 andere ondernemers proberen we ons steentje bij te dragen aan een groenere en circulaire economie. Door middel van de juiste techtools...

Lees meer

Meer informatie? Neem contact met ons op!

9 + 7 =