Welkom bij FBBasic

The Urban Mining Company

Over ons

FBBasic richt zich op de herwinning van grondstoffen. Dat doen wij door lineaire productie- en consumptiesystemen om te buigen naar circulaire systemen, die we vervolgens stap voor stap versterken.
T

De realiteit

Grondstoffen zijn schaars en worden steeds schaarser, zeker in Europa. Minder grondstoffen gebruiken stelt het onvermijdelijke – het opraken – alleen uit. Dit vraagt om een andere kijk op grondstofwinning; herwinnen is de nieuwe standaard.

Wie wij zijn

FBBasic is opgericht door Frans Beckers. FBBasic werkt met een kernteam, maar vooral met een enorm netwerk aan specialisten. Onze mensen hebben veel ervaring en werken aan de transitie naar een circulaire economie.

Een gezamenlijke missie

Geen waardevolle grondstoffen verloren laten gaan! De huidige recycling is in 98% van de gevallen passief: pas wanneer we het product in onze handen hebben gaan we nadenken over recycling en refurbishen. Onze missie is om over te stappen naar actieve recycling: in de ontwerpfase van een product weet je al hoe je na het gebruik de materialen opnieuw inzet.

Wat wij doen

Wij herwinnen grondstoffen. Door te ontwikkelen, begeleiden, operationaliseren en tech tools te leveren. We helpen bedrijven, overheden en instellingen om hun lineaire productie- en consumptiesysteem om te bouwen naar een circulair systeem.

Ons team

FBBasic heeft een eigen kernteam, maar werkt vooral met een zeer groot netwerk van ervaren specialisten.

Voordat Frans in 2012 FBBasic oprichtte, werkte hij 15 jaar in de afvalsector, 5 jaar in de gezondheidssector en 7 jaar bij DSM. Al meer dan 25 jaar richt hij zich op het terugwinnen van grondstoffen door product- en systeeminnovatie

In het kernteam zijn een aantal kennisdomeinen en competenties verenigd. Dat zijn onder andere: grondstoffen, materialen, productontwerp, project- en procesmanagement, supply cycle management, refurbishment/recycling en communicatie. Vanuit dit team wordt regie en redactie gevoerd op een project en worden onze eigen bedrijven ondersteund. Waar nodig worden specialisten uit het directe of bredere netwerk ingeschakeld.

Het netwerk van FBBasic is onuitputtelijk, waardoor we altijd in staat zijn om kennis, ervaring en competentie naar voren te schuiven, maar ook toegang hebben tot de jongste inzichten en ontwikkelingen, zowel bij bedrijven als kennisinstituten. Samenwerken is de sleutel in een circulaire economie. Samenwerking tussen kennis- en ervaringsdomeinen, samenwerking tussen spelers in een supply cycle.

Frans Beckers

Oprichter en eigenaar

Kernteam

Circulaire experts

Ons netwerk

Een uitgebreid netwerk van deskundigen

Onze services

FBBasic focust zich op de vier onderstaande elementen in een circulair systeem. Waar nodig ondersteunen wij ook op het gebied van business model innovation, marketing & communicatie en change management. Wij ontwikkelen, begeleiden en optimaliseren. Daarnaast operationaliseren we retourlogistiek, recycling en leveren we de ondersteunende tech oplossingen via Cirmar.

k

Product ontwerp

Om componenten of grondstoffen uit een product in een volgende gebruiksfase weer te kunnen inzetten, is een slim ontwerp cruciaal. Producten dienen zodanig ontworpen te worden dat duidelijk is welke gebruiksduur geldt, hoe ze zijn samengesteld, maar ook hoe ze weer op een eenvoudige wijze kunnen worden ontmanteld, met behoud van waarde en kwaliteit.
FBBasic helpt bij de ontwikkeling van circulaire strategieën en concepten en begeleidt het productontwerp, waar gewenst ondersteund door certificering.

Retourlogistiek

Bij de opbouw van circulaire systemen is een efficiënte retourlogistiek van cruciaal belang. Hierbij mag geen vermenging met producten en materialen plaatsvinden, die níet ontworpen zijn voor circulaire systemen en dus nog als afval kunnen worden bestempeld. FBBasic werkt samen in een netwerk van facilitaire en logistieke organisaties, zoals GAIA circulair, waardoor materialen aan de bron kunnen worden verzameld en eventueel ook reeds worden beoordeeld en gesorteerd.

Refurbishment & recycling

Productontwerp en recyclingtechnologieën groeien langzaam naar elkaar toe. Als je in de ontwerpfase reeds weet hoe een product na gebruik zal worden ontmanteld, moet je ook zorgen dat daarvoor de juiste en betaalbare technologie beschikbaar is. FBBasic kent deze bedrijven en technologieën, initieert innovatie op dit gebied en brengt -wederom in samenwerking met partners zoals Agricon Nederland– vragen, oplossingen en bedrijven bij elkaar. Waar nodig stapt FBBasic ook zelf in deze operationele activiteiten.

Applicaties

Herwonnen grondstoffen, op specificatie, zullen middels een uniforme nomenclature herkenbaar en beschikbaar voor de markt moeten zijn. Dat vraagt om identificatie, tracking en inzicht in de positieve kwanitatieve impact op bijvoorbeeld een aantal geselecteerde SDGs. Via Cirmar faciliteert FBBasic dit door middel van C_passport® en C_dashboard®.

Let’s play the circular way

1 april 2024

De dag dat in Nederland ons gebruik van grondstoffen hoger is dan de hoeveelheid die de aarde op kan brengen.

9 Miljard

Monden kunnen worden gevoed als de humuslaag van de aarde wordt hersteld.

1 Maand

Urbanisatie gaat zo snel dat er iedere maand een nieuwe stad van 18 miljoen inwoners kan ontstaan.

1 Vuilniswagen

Aan textiel wordt er verbrand of gestort iedere seconde.

Samenwerkingen

Nieuws

𝗗𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗮𝗺𝗵𝗲𝗶𝗱𝘀𝗿𝗮𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲: 𝗺𝗲𝗲𝗿 𝗱𝗮𝗻 𝗮𝗹𝗹𝗲𝗲𝗻 𝗮𝗳𝘃𝗶𝗻𝗸𝗲𝗻

𝗗𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗮𝗺𝗵𝗲𝗶𝗱𝘀𝗿𝗮𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲: 𝗺𝗲𝗲𝗿 𝗱𝗮𝗻 𝗮𝗹𝗹𝗲𝗲𝗻 𝗮𝗳𝘃𝗶𝗻𝗸𝗲𝗻

Met de introductie van de Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD) zitten veel MKB’ers met vragen. Waar moeten we aan voldoen? Wat verstaan we onder duurzaamheid? En niet onbelangrijk: waar gaan we relevante data vandaan halen? Vooral die laatste vraag is voor...

Lees meer

Meer informatie? Neem contact met ons op! We zijn bereikbaar op: info@fbbasic.com