Project

Veiligheidsschoenen

We hebben met fabrikanten van veiligheidsschoenen circulaire collecties ontwikkeld. Om ervoor te zorgen dat deze schoenen niet alleen circulair zijn in ontwerp, maar ook in de praktijk, zijn we vervolgens aan de slag gegaan met het operationaliseren van circulariteit. Hoe we dat hebben gedaan? Recycling organiseren, volgende gebruikstoepassingen vinden en circulariteit verweven in de bedrijfsvoering. Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsschoenen zijn een ideale productgroep voor het toepassen van circulariteit. In dit project hebben we de kringloop weten te sluiten, een mooi resultaat!

Circulair in de praktijk: C_passport®

Circulaire concepten moet je opvolgen, anders verliest het duurzame ontwerp haar toegevoegde waarde. Daarom hebben we voor de fabrikanten van veiligheidsschoenen de collecties in een digitaal productpaspoort – C_passport® – vastgelegd. Wat hebben we daarmee bereikt? Voor zowel de fabrikant als de rest van de supply chain (inclusief de klant) is inzichtelijk wat de eindegebruiksoplossing is, uit welke materialen de schoenen bestaan en wat de afgeleide emissies zijn. Zo zetten we de stap van ambitie naar transitie: het circulaire concept komt tot wasdom.

Laten we samen circulaire impact maken

Wil je ook aan de slag met circulaire strategieën, concepten en producten? We helpen je graag de juiste stappen zetten. Neem contact op, dan versnellen we samen de transitie naar een circulaire economie.