Dat is de vraag die we met de expertgroep Digitaal Productpaspoort gaan beantwoorden. Samen met SRC System Integrators en GS1 organiseert Cirmar deze expertgroep als onderdeel van het ShoppingTomorrow onderzoeksprogramma van de Thuiswinkel.org. Meer dan 30 aangesloten bedrijven door de hele keten doen mee. Het resultaat? Een blauwdruk waar de hele markt mee aan de slag kan.

De volgende stap voor het DPP

Het Digitale Productpaspoort is er al. Bedrijven die positieve impact tastbaar willen maken, zelf willen verbeteren en hun klanten mee willen nemen in dit proces gebruiken het om de transitie naar circulair te versnellen. Nu ook wetgeving op de deur begint te kloppen is het belangrijk om alle bedrijven die met het DPP willen en/of moeten werken op weg te helpen. En dat betekent opschalen door data in de keten uit te wisselen.

Het DPP als basis voor duurzamere keuzes

Daarom beschrijven en testen we met de expertgroep DPP hoe deze tool bedrijven en consumenten helpt duurzame keuzes te maken. We zijn gestart in maart en leveren in oktober een bluepaper op, dat wordt gepresenteerd op het Shopping Today-event van Thuiswinkel.org. Een belangrijke klus, omdat veel bedrijven stappen willen zetten en een DPP willen implementeren, maar niet goed weten waar te beginnen. Daarom laten we zien hoe het DPP in de keten werkt en wat je er als bedrijf en consument aan hebt. Zo gaan we de transitie naar een circulaire economie versnellen!

De keten, stakeholders en verantwoordelijkheden

Deze week stond op het programma: scherp krijgen wie de stakeholders zijn, wat hun plek in de keten is en welke verantwoordelijkheden daarmee samenhangen. Een essentieel onderdeel van ons onderzoek en de opmaat voor het volgende onderwerp: data en data-uitwisseling. We hebben nu scherp gesteld wat de partijen in de keten van elkaar verwachten en waar ze het Digitale Productpaspoort voor kunnen gebruiken. Dat deden we door onze onderzoeksvragen uit te werken aan de hand van drie use cases. Daarmee geven we direct een doorkijkje naar de praktijkvoorbeelden die we de komende maand uitwerken.

Het Digitale Productpaspoort voor textiel, elektronica en DIY

We laten in drie use cases zien hoe een schaalbaar DPP werkt. Met bestaande technologieën geven we het goede voorbeeld: zo wisselen stakeholders informatie uit in de keten! Ons doel: laten zien dat we al kunnen opschalen, door samen te werken.

Er zijn allerlei redenen om met het DPP te werken. Materiaalbehoud, transparantie naar je klanten, een duurzaam beleid écht invulling geven en betere keuzes kunnen maken op basis van data die je verzamelt. Al die redenen vormen ook de input voor de aanstaande Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR). Dit is het Europese wetgevende kader dat voorschrijft dat producten onder andere beter moeten worden ontworpen voor hergebruik. Daarnaast bepaalt de ESPR dat textiel, elektronica en batterijen vanaf 2027 een DPP móeten hebben. Daarom laten we in de use cases die voorbeelden zien, maar laten we met een use case in de DIY ook zien dat je zonder wetgeving genoeg reden hebt om aan de slag te gaan.

Data en Data-uitwisseling

Welke data is essentieel voor het Digitale Productpaspoort? En welke data mogen we als een luxeprobleem zien? Met andere woorden: waar gaan we nu onze energie op richten?

Om op die vragen een goed antwoord te kunnen geven, hebben we als expertgroep een prioritering aangebracht in de data die we terug willen zien in DPP’s. We weten dat er vanuit de Europese Unie wordt gewerkt aan verplichte datapunten, maar vinden het belangrijk om als retailsector samen na te denken over wat wenselijk, haalbaar en nodig is. Deze datapunten nemen we op in ons bluepaper en we zullen onze bevindingen delen met beleidsmakers op nationaal en Europees niveau.

Goed voorbeeld doet volgen.

Veel bedrijven zien duurzaamheid nog altijd als een verplichting. Daarom zien ze het ook als werk dat moet, in plaats van werk dat bijdraagt aan het leveren van waarde. Om die omslag te kunnen maken, lieten we een aantal van de experts vertellen over hun kijk op duurzaamheid. Deze goede voorbeelden plaatsten duurzaamheid in een breder perspectief, waarmee waarde als concept veel breder werd getrokken dan alleen compliance.

Zo kan het ook.

Omdat we willen benadrukken dat de business kansen van DPP’s veel verder gaan dan compliance, doken we als expertgroep al in een aantal sterke voorbeelden uit de markt:

🧼 Birgitte en Pieter van Alpheios vertelden ons over hun jarenlange ervaring met circulaire projecten en DPP’s. Ze lieten zien hoe de DPP’s inspireren tot nieuwe projecten én een business kans zijn, onder anderen met het binnenhalen van tenders.
🚲 Marianne van Decathlon liet zien hoe ze hun business model aan het transformeren zijn, wetende dat circulariteit de toekomst heeft. Een mooi voorbeeld van een bedrijf dat met duidelijke doelen bouwt aan een duurzame propositie.


🟨 We hebben als expertgroep in kaart gebracht hoe en op welke manieren DPP’s waarde toevoegen. Dat is belangrijke input waarmee we aan de markt laten zien dat duurzaamheid niet alleen ‘een compliance-feestje’ is, maar op heel veel manieren bijdraagt aan onze toekomst.

Op de planning: uitrol van het DPP.

Starten met DPP’s is niet zo ingewikkeld als het misschien lijkt. Tegelijkertijd begrijpen we dat veel bedrijven beren op de weg zien. Daarom is een van de onderdelen van het bluepaper een blauwdruk voor de uitrol van DPP’s. Daarin nemen we bedrijven stap voor stap mee in de eerste uitrol, maar laten we ook zien hoe je DPP’s kunt gebruiken om continue te verbeteren. Het is namelijk een middel waarmee je nieuwe businessmodellen kunt opzetten, je productontwerp kunt verbeteren en met samenwerkingen in de keten positieve impact kunt maken.

In dit artikel vertellen we over onze expertgroep Digitaal Productpaspoort. Omdat het onderzoek van maart tot en met oktober loopt, wordt dit artikel geüpdatet. We houden je op de hoogte!