Project

De Circulaire Supermarkt

We ontwikkelden een circulair inrichtingsconcept voor een grote supermarktketen. Meer dan 20 leveranciers en dienstverleners waren bij dit project betrokken. Door betere oplossingen te vinden voor volgende gebruikstoepassingen waren we in staat de omslag te maken van 80% afval naar meer dan 80% hergebruik van materialen. Hiermee realiseerden we een aanzienlijke Capexreductie en afname van 60% CO2-uitstoot die samenhangt met materiaalgebruik. 

Alle inrichtingselementen werden vastgelegd in digitale productpaspoorten, waardoor alle relevante informatie om het circulaire concept in de praktijk te brengen altijd beschikbaar is. Daarmee is dit project een blauwdruk voor de supermarkt van de toekomst: circulair.

Circulair in de praktijk: C_passport®

Circulaire concepten moet je opvolgen, anders verliest het duurzame ontwerp haar toegevoegde waarde. Daarom hebben we alle inrichtingselementen in C_passports® vastgelegd. Wat hebben we daarmee bereikt? Voor de hele toeleveringsketen is inzichtelijk welke (zo veel mogelijk gerecyclede) materialen zijn gebruikt, wat de impact van die materialen is, en wat de volgende gebruikstoepassingen zijn. Die informatie wordt up-to-date gehouden en de komende jaren aangevuld waar mogelijk. Zo zetten we de stap van ambitie naar transitie: het circulaire concept komt tot wasdom.

Laten we samen circulaire impact maken

Wil je ook aan de slag met circulaire strategieën, concepten en producten? We helpen je graag de juiste stappen zetten. Neem contact op, dan versnellen we samen de transitie naar een circulaire economie.