Project

Iets nieuws uit de mix

We ondersteunen een bedrijf dat kunststoffen mechanisch recyclet bij het opzetten van een fijnmazig sourcing netwerk voor te herwinnen materialen, een netwerk voor het voorsorteren en -bewerken, als ook bij het ontwikkelen van volgende gebruikstoepassingen, zowel high-end als massa. Het herwonnen materiaal wordt vastgelegd in C_passport®.

Circulair in de praktijk: C_passport®

Circulaire concepten moet je opvolgen, anders verliest het duurzame ontwerp haar toegevoegde waarde. C_passport® is de solide basis van producten ‘as-a-service’. Je legt producten vast, inclusief alle relevante informatie, zoals onderhoud, ontmanteling, productsamenstelling en impact. Zo zetten we de stap van ambitie naar transitie: het circulaire concept komt tot wasdom.

Laten we samen circulaire impact maken

Wil je ook aan de slag met circulaire strategieën, concepten en producten? We helpen je graag de juiste stappen zetten. Neem contact op, dan versnellen we samen de transitie naar een circulaire economie.