Nog geen procent van al het gebruikte textiel wereldwijd wordt gerecycled met behoud van de hoge kwaliteit. En dat terwijl de textielindustrie als hulpbronnenintensief wordt beschouwd. Samen met Imat-UVE en een aantal andere partijen onderzoekt FBBasic hoe we gebruikt textiel hoogwaardig kunnen recyclen om er tegelijkertijd een paspoort aan te hangen. 

Via deze LINK vindt u de eerste belangrijkste bevindingen van het onderzoek, verwoord door Laura Kunze van Imat-UVE.