De grenzen van ongelimiteerde economische groei en de negatieve effecten op milieu, leefomgeving, biodiversiteit en klimaat worden steeds merkbaarder. Nederlanders luiden de noodklok en eisen actie. Steeds meer ondernemers geven gehoor aan deze oproep: zij zijn de koplopers in de transitie richting een duurzamere economie. Maar zij kunnen het niet alleen. 

Op vrijdag 13 december 2019 heeft het kabinet haar groeistrategie voor Nederland op de lange termijn gepresenteerd. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat noemt dit ‘het begin van een traject’ waarin het kabinet zes ontwikkelrichtingen neerzet om het verdienvermogen van Nederland op de lange termijn te versterken. 

MVO Nederland, de beweging van ondernemers in de nieuwe, toekomstbestendige economie, juicht toe dat het kabinet kijkt naar de lange termijn en een visie ontwikkelt. Maar duurzaamheid is onvoldoende het uitgangspunt in de groeistrategie die er nu ligt. Het kabinet spant het paard achter de wagen door eerst geld te willen verdienen, om daarna in duurzaamheid te kunnen investeren. MVO Nederland vindt dat groei alleen maar duurzaam kan zijn om toekomstbestendig te kunnen ondernemen. Waarbij het niet alleen gaat om financiële cijfers, maar ook om mens, milieu en maatschappij. Groei binnen de grenzen van de planeet dus, waarbij we de échte prijs van producten en diensten rekenen.

Dankzij de creativiteit en veerkracht van onze ondernemers worden stappen gezet richting die nieuwe economie. Want groot-, midden- of kleinbedrijf of zzp’er: ondernemers zijn innovatief in het vinden van nieuwe inkomstenbronnen, minimaliseren van grondstoffen en het recyclen van producten. Laat ze doen waar ze goed in zijn: hard werken, kansen creëren, banen scheppen. Wat we daarbij van de overheid vragen: schep de juiste voorwaarden. Maak duidelijke keuzes voor de toekomst en voer daar vervolgens consistent beleid op.

Daarom draagt MVO Nederland drie speerpunten aan, om in 2020 te betrekken bij het uitwerken van de ontwikkelrichtingen in de groeistrategie tot concrete beleidsopties. Als de overheid op deze onderwerpen lef toont en durft te kiezen voor de langere termijn, dan doen wij als ondernemers de rest. 

LEES HIER HET HELE ARTIKEL