DINSDAG 28 JANUARI 2020 – ROERZAAL WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG – 12:30 – 17:00 UUR

Graag nodigen Limburg Circulair en Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) u uit om mee te denken over hoe we het rioolwater in onze regio in 2050 circulair kunnen zuiveren. Waterschapsbedrijf Limburg produceert jaarlijks ca. 140 miljoen m3 gezuiverd water en verwerkt de daarbij vrijkomende materiaalstromen grotendeels tot hoogwaardige grondstoffen. Dat doen ze op de meest duurzame wijze door de toepassing van innovatieve methoden en technologieën. Daarbij leggen ze de lat steeds hoger: binnen nu en vijf jaar willen ze volledig energieneutraal werken, in 2030 volledig klimaatneutraal en in 2050 zelfs volledig circulair.

De transitie van lineair naar volledig circulair werken, is een ambitieuze en complexe uitdaging. Samenwerking en kennisuitwisseling met ervaringsdeskundigen, kennispartners en ketenpartners is voor ons essentieel om onze doelen te bereiken. Daarom nodigen wij u als waardevolle partner uit om uw ervaringen met ons te delen en mee te denken over hoe wij onze ambitie kunnen realiseren.

Wij stellen uw inbreng enorm op prijs en hopen u te verwelkomen op dinsdag 28 januari 2020. Uw aanmelding zien we graag tegemoet via info@limburgcirculair.com