Eerder dit jaar heeft de Europese Commissie de Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) uitgebracht als onderdeel van het nieuwe pakket Circulaire Economie. Deze ESPR stelt een digitaal product paspoort vast als een belangrijk regelgevend element om de traceerbaarheid van producten en componenten te vergroten. De verordening stelt dat: “the product passport means a set of data specific to a product that includes the information (specified in the delegated act) and that is accessible via electronic means through a data carrier.

Een productpaspoort moet:

  • ervoor zorgen dat actoren in de waardeketen, waaronder consumenten, marktdeelnemers en bevoegde nationale autoriteiten toegang hebben tot productinformatie die voor hen relevant is.
  • De traceerbaarheid van producten in de waardeketen verbeteren.
  • De verificatie van product conformiteit door bevoegde nationale autoriteiten vergemakkelijken.
  • De nodige gegevens toe voegen om het volgen van alle zorgwekkende stoffen gedurende de levenscyclus van de gedekte producten mogelijk te maken.

Cirmar (verbonden aan FBBasic) hoopt dat dit zal worden gezien als een oproep tot actie voor alle actoren die deel uitmaken van toeleveringsketens in verschillende sectoren en biedt een eenvoudige tech tool waarmee bedrijven de EU-richtlijnen kunnen volgen; C_passport®.

C_passport® is een digitaal product paspoort dat alle bovengenoemde functies en meer biedt. We nodigen u uit om meer te weten te komen over C_passport® op de website.