Het is de noodzakelijke volgende stap in het inrichten van supermarkten: circulariteit! Door duurzame keuzes te maken en informatie over circulariteit vast te leggen, is deze Jumbo in Bergen op Zoom het voorbeeld voor de supermarkt van de toekomst. Jumbo heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2030 CO2-neutraal zijn, een proces dat met dit project versneld wordt. In dit RBM-Retail project verzorgde FBBasic/Cirmar namelijk het vastleggen van alle inrichtingselementen in C_passport®, om inzichtelijk te maken wat de emissies zijn die voortkomen uit de inrichting, maar met name ook om de volgende gebruikstoepassing van de materialen te waarborgen. Zo kan Jumbo geïnformeerde keuzes maken over haar inrichtingen en staat tot in detail beschreven of en waar de materialen een volgend leven krijgen.

Jumbo Bergen op Zoom

Het filiaal in Bergen op Zoom is de volgende stap om Jumbo’s ambitie op het gebied van circulariteit te realiseren.

Waarom een circulaire supermarkt?

Jumbo wil duurzaamheid een nadrukkelijkere rol geven in haar eigen bedrijfsvoering. De inrichting van haar supermarkten is een van de terreinen waar veel winst te behalen viel. Daarom heeft FBBasic/Cirmar onder regie van RBM-retail en in samenwerking met de Circulair Innovatiepartners (CIP) de hele inrichting voorzien van digitale productpaspoorten. Omdat materiaalgebruik en samenstelling van producten belangrijke, zo niet de grootste bijdragers zijn aan emissies, zijn de resultaten indrukwekkend.

Resultaat #1 – meer dan 80% circulair.

Bij de ontmanteling van de oude inrichting is door Agricon Nederland al het materiaal dat hergebruikt kon worden in kaart gebracht. Voor de nieuwe inrichting is zo veel mogelijk gebruik gemaakt van materialen die hergebruikt kunnen worden, waardoor de nieuwe inrichting bijna volledig circulair is. Dat betekent dat 80% van de inrichtingselementen zijn ontworpen om weer uit elkaar gehaald te worden na gebruik. Dit maak het natuurlijk veel eenvoudiger om invulling te geven aan recycling en refurbishing. We onderzochten daarnaast de mogelijkheden om ook de producten die níet zijn ontworpen voor circulariteit te recyclen of refurbishen. Het resultaat? 90% van de totale inrichting zal na deze gebruikscyclus opnieuw ingezet worden. Dat betekent een enorme besparing van investeringen, materialen en bijbehorende emissies.

Resultaat #2 – CO2-besparing: bijna 160.000 kilogram.

En dan hebben we het nog maar over één filiaal. De potentiële impact die Jumbo kan maken met al haar supermarkten is dan ook veel groter. De emissiereductie van deze circulaire supermarkt in Bergen op Zoom betekent in ieder geval het equivalent van 6.367 volwaardige bomen planten. Deze besparing is het resultaat van een slim ontmantelingsproces (Van Afval Naar Grondstof, door Agricon Nederland) waarbij de oude inrichting zo veel mogelijk hergebruikt is. Daarnaast zijn materialen met elkaar ‘verbonden’, door inrichtingselementen slimmer samen te stellen en op elkaar af te stemmen. Ook zijn voor de nieuwe inrichting zo duurzaam mogelijke materialen gebruikt. En alle relevante informatie over die materialen is vastgelegd in digitale productpaspoorten, waarmee we het volgende resultaat introduceren.

Resultaat #3 – 1300 C_passports® aangemaakt.

Dat zijn er veel, alle inrichtingselementen zijn voorzien van minimaal een paspoort. In sommige gevallen zijn dat er meer, omdat producten vaak niet uit slechts een component bestaan. Door specifiek vast te leggen hoe producten zijn samengesteld, is het ook mogelijk om een exacter beeld te schetsen van de werkelijkheid. De ene component wordt namelijk gerecycled, terwijl het andere element met een kleine opfrisbeurt (refurbishment) weer ingezet wordt in een volgende gebruikscyclus. Het grote aantal digitale productpaspoorten dat voor dit project is aangemaakt, betekent dan ook vooral dat voor de toekomst is vastgelegd waar en hoe de materialen opnieuw ingezet kunnen worden. Zo wordt de kwaliteit en waarde van de materialen behouden.

Resultaat #4 – 53% minder energieverbruik.

De helft minder slaat in een supermarkt normaal gesproken op korting voor de klant. Deze korting van ruim 50% slaat op het flink lagere energieverbruik dat is gerealiseerd door bij de inrichting duurzamere inichtingselementen te gebruiken, de energievoorziening efficiënter te beheren, een hogere isolatiewaarde te realiseren, en door bijvoorbeeld betere koelsystemen te gebruiken die efficiënter koelen. Naast de voordelen voor het milieu is deze besparing interessant vanwege de hoge energieprijzen.

RBM-Retail verzorgde de projectleiding voor de renovatie van de circulaire supermarkt Jumbo Bergen op Zoom. FBBasic/Cirmar leverde expertise en advies op het kennisgebied circulaire economie, de Circulair Innovatiepartners leverden ‘specials’: elke leverancier verzorgde een circulaire innovatie.

Samenwerken loont.

Dit mag ook een resultaat heten, maar het is vooral een belangrijke les. Duurzame, circulaire oplossingen vragen om meer samenwerking. In dit project voor het filiaal Bergen op Zoom van Jumbo bleek dan ook dat samenwerking tussen RBM-Retail, de Circulair Innovatiepartners en alle andere betrokken partijen het verschil maakt. Circulaire oplossingen geef je vorm door de hele keten te betrekken, van producent tot recycler: iedereen draagt bij!

Ook aan de slag met circulariteit?

Materiaalbehoud heeft de toekomst en leidt tot emissiereducties. Door digitale productpaspoorten te maken voor je producten en diensten behoud je waarde en kwaliteit, niet alleen in deze circulaire supermarkt! Zet een belangrijke stap en borg de volgende gebruikstoepassing van waardevolle materialen. Maak kennis met Cirmar’s tech tools door te starten met een gratis trial. Wil je meer weten over hoe jij met circulariteit het verschil kunt maken voor je klanten? Lees dan meer over onze tech tools, of neem contact op. Samen bouwen we een circulaire economie!