Circulair produceren is niet langer meer alleen voor bedrijven die het klimaat op de eerste plaats zetten. Materiaalschaarste, veranderende prioriteiten van consumenten en Europese wetgeving dwingen steeds meer bedrijven hun productieprocessen te verduurzamen. Met die ontwikkelingen in het vooruitzicht richtte Frans Beckers tien jaar geleden FBBasic en een paar jaar later Cirmar op. Hij neemt ons mee in de ontwikkelingen en wat de markt te wachten staat.

Zijn vertrekpunt is sinds de oprichting onveranderd: ‘We moeten productie behouden en terughalen naar Europa. Om dat te kunnen doen, hebben we grondstoffen nodig. Europa is het enige continent waar fossiele bronnen nauwelijks nog aanwezig zijn. Daarom moeten we anders met materialen omgaan.’ Waar de meeste bedrijven nu achteraf bedenken hoe ze materialen gaan recyclen, moet daar in de toekomst al in de ontwerpfase van producten rekening mee worden gehouden. ‘Het ontwerp moet hergebruik faciliteren: circular by design, next-use inside.’ 
 

De Europese Unie maakt haast 

Frans is niet de enige die inziet hoe belangrijk de transitie naar een circulaire economie is. De Europese Unie ziet circulair produceren als de toekomst van een zelfvoorzienend Europa. ‘Het is aan Europa zelf om de verantwoordelijkheid te nemen over haar productie. Dat betekent geen isolationisme, maar wel de productieprocessen zo inrichten dat we over 100 jaar nog steeds kunnen produceren.’ Een van de centrale onderdelen van dit Europese plan, is de invoer van een digitaal productpaspoort. Hiermee moeten bedrijven inzicht verschaffen in hoe ze met hun materialen omgaan, maar ook wat ze met hun producten doen wanneer ze niet langer in gebruik zijn. 

Circulair produceren gaat puur om mindset! Zie het als een kip en ei verhaal: als je eraan begint, komen de instrumentaria vanzelf.’
 

Om bedrijven te helpen hun circulaire ambities te realiseren en voor te bereiden op de verplichting van het digitale productpaspoort, ontwikkelde het team van FBBasic en Cirmar een applicatie met als kern C_passport®. In deze applicatie hebben bedrijven zicht op de materiaalsamenstelling van hun producten en de daarmee samenhangende milieu-impact.  ‘Op dit moment wordt slechts 10 procent van alle materialen in Europa enigszins gerecycled. We kunnen veel meer doen. De eerste stap is dat we alle informatie die nodig is voor circulaire producten en productie vastleggen. En dat is precies wat je met Cirmar doet!’  

Er moet veel samenkomen. En dat kan!  

Vastleggen van materiaalinformatie is een belangrijk begin, maar om een circulaire economie vorm te geven moeten veel meer elementen samenkomen. Zo heeft FBBasic de afgelopen jaren naast het ontwikkelen van Cirmar al veel bedrijven in vele sectoren geholpen die begrepen dat een omslag mogelijk is. ‘Circulair produceren gaat puur om mindset! Zie het als een kip en ei verhaal: als je eraan begint, komen de instrumentaria vanzelf. Gelukkig ziet ook de Europese Unie die noodzaak’.  


‘Als we door circulair ontwerp slimmer materialen herwinnen, reduceren we emissies.’


Maar hoe ziet die circulaire keten er in een ideaal scenario dan uit? ‘Het begint met het ontwerp van je producten – dat moet gericht zijn op hergebruik, van het product of de onderliggende componenten of materialen. Vervolgens moet je productinformatie vastleggen in productpaspoorten, maar ook de retourlogistiek, refurbishment, recycling en de volgende gebruikstoepassing regelen. Daarnaast, ter versteviging van het fundament, werken wij met partners aan standaarden voor de fysisch-chemische karakterisering van herwonnen materialen, in combinatie met een uniforme nomenclatuur. Door dezelfde taal te gaan spreken kunnen we in de recyclingwereld een volgende groeistap gaan maken, die in de buurt gaat komen van het volume aan primaire materialen. Een flinke opgave, maar we zullen wel moeten en met concrete stappen is het mogelijk!’  
 

Hoe nu verder? 

De tijd lijkt meer en meer rijp voor circulaire initiatieven, ziet Frans. ‘Naast de strengere wetgeving, groeiende materiaalschaarste en geopolitieke problemen – er lag een schip dwars en dat merken we nu nog – zien steeds meer bedrijven dat ondersteunende systemen een circulaire economie mogelijk maken. Dat komt goed uit, want de problemen die we nu ervaren gaan niet afnemen.’ Dat klinkt misschien negatief, maar het feit dat materialen de sleutel zijn, is volgens Frans juist goed nieuws. ‘We hebben het veel over CO2, maar als we slimmer materialen herwinnen, reduceren we ook emissies.’  
 
De tweede reden dat de transitie in een stroomversnelling kan raken, is noodzaak. ‘De grondslag van circulaire transities is puur economisch: we kunnen niet anders. Die druk betekent dat we sneller kunnen veranderen. De gevolgen zijn duidelijk: als we niet meer circulair gaan produceren, lopen we vast omdat we te weinig materialen hebben.’  
 

Simpel beginnen om grootse doelen te behalen 

Frans is al 10 jaar bezig om met FBBasic en Cirmar de circulaire economie aan te jagen. In die tien jaar heeft hij al veel kunnen doen, maar hij wil vooral ook anderen inspireren dat het zin heeft om actie te ondernemen. ‘Het niet-circulaire systeem hebben we in een kleine honderd jaar uitgebouwd tot het systeem dat nu problemen oplevert. We hoeven het roer niet binnen een paar jaar om te gooien. Wat we wel moeten doen is nú beginnen met concrete maatregelen.’  
 
Ook aan de slag gaan met circulariteit? Ontdek onze producten, of neem direct contact op met Frans via fransbeckers@fbbasic.com