Fijn dat de relatie tussen de ontwikkeling van een circulaire economie en het behalen van de klimaatdoelen nu ook door de SER wordt bevestigd. Het grondstoffenvraagstuk gaat hand-in-hand met het emissievraagstukstuk en is in onze ogen mogelijk nog belangrijker en minstens voorwaardelijk. Samenhang, internationaal en meetbare doelen. En om het compleet te maken: start met een circulaire materiaal- en productontwikkeling en identificeer je producten om waarde en kwaliteit in kringlopen te borgen!

https://www.ser.nl/nl/Publicaties/evenwichtige-sturing